Tag Archives: HDR monitor

Khả năng hiển thị HDR monitor đã có tiêu chuẩn đánh giá

hdr monitor

Nhằm cụ thể hóa độ chính xác cũng như chất lượng của màn hình máy tính đóng mác hỗ trợ HDR monitor thì tổ chức tiêu chuẩn hình ảnh điện tử VESA đã đưa ra thang đo khả năng hiển thị các nội dung HDR qua các thông số được định lượng một cách cụ […]