Tag Archives: cấu tạo màn hình lcd

Tìm hiểu cấu tạo màn hình LCD

cấu tạo màn hình lcd

Màn hình LCD hay còn được gọi là màn hình máy tính tinh thể lỏng một thiết bị hiển thị được tạo bởi các điểm ảnh chứa tinh thể lỏng có khả năng thay đối tính phân cực của ánh sáng đồng thời cũng thay đổi cường độ ánh sáng truyền qua khi kết hợp […]