Tag Archives: chia đôi màn hình máy tính

Cách chia đôi màn hình máy tính trong trình soạn thảo văn bản

chia đôi màn hình trong trình soạn thảo văn bản

Chia đôi màn hình máy tính để bạn có thể dễ dàng và sử dụng trong việc sao chép dữ liệu cũng như so sánh nhưng bạn lại không biết các chia đôi màn hình như thế nào để chia đều kích thước giữa hai cửa sổ đó. Bạn có thể tùy chỉnh bằng phương pháp […]